Privacy statement

Voor Loonschade.com is uw privacy belangrijk. Dit privacy statement beschrijft hoe Loonschade.com uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt.

Het is belangrijk dat u dit Privacybeleid leest wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten. Als u gebruik maakt van de diensten van Loonschade.com accepteert u ons Privacybeleid en het verwerken van uw persoonsgegevens.

HOE KUNT U ONS BEREIKEN?

Het adres van de hoofdvestiging van Letselschade.com is:
De Wederik 9
3355 SK Papendrecht.

Liever formulier invullen? Dat kan hier.

U kunt altijd contact met ons opnemen over privacy en bescherming van (persoons)gegevens door een e-mail te sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming Georgette Kuntz . Deze is te bereiken per e-mail:  georgettekuntz@loonschade.com of op telefoonnummer +31(0)78 303 00 30.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

We krijgen informatie binnen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld wanneer u deze aan ons verstrekt bij aanvang en gedurende het schaderegelingsproces, of wanneer wij deze opvragen bij de betrokken partijen rond de schaderegeling. Het gaat dan onder meer over:

Persoonlijke- en contactinformatie van uw werknemer
Naam, geboortedatum, aanspreektitel, verzend- en factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN (burgerservicenummer), personeelsnummer van uw werknemer enz.

Gegevens over de gezondheid van uw werknemer
Aard van het letsel, medische informatie.

Betaalinformatie
Factuurinformatie, bankrekeningnummer.

Financiële informatie
Inkomens- of andere salarisgegevens.

Overige informatie
Informatie voor zover relevant voor de schadebehandeling.

De rechtsgrond voor het verwerken van deze persoonlijke informatie is het uitvoeren van een overeenkomst/contract. De gegevens over de gezondheid van uw werknemer (dit zijn bijzondere persoonsgegevens) verwerken wij omdat u ons hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. Zonder deze informatie kunnen wij uw schadeclaim niet afhandelen. Wij gaan er dan ook vanuit dat u zelf de expliciete toestemming van uw werknemer heeft geverifieerd voordat u deze gegevens aan ons verstrekt.

WAT DOEN WE MET DEZE INFORMATIE?

Regelen, begeleiden en behandelen van uw schade
Alle gegevens worden gebruikt voor het regelen, begeleiden en behandelen van uw schade door Loonschade.com.

MET WIE DELEN WE INFORMATIE?
Om uw loonschade zo goed mogelijk af te handelen en uw rechten veilig te stellen, moeten wij deze persoonsgegevens delen met andere partijen.

We delen deze informatie alleen met de geselecteerde partijen die voor de schaderegeling van belang kunnen zijn. We nemen alle redelijkerwijs mogelijke juridische, technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat uw gegevens veilig en met een toereikend niveau van bescherming worden behandeld. Ook door die partijen die in opdracht van Loonschade.com deze persoonsgegevens verwerken.

WAT WE NIET MET DEZE PERSOONSGEGEVENS DOEN
We verkopen/delen persoonsgegevens niet aan/met derde partijen die geen rol hebben in de afhandeling van uw schade. De persoonsgegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor het behandelen van uw schade.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
De persoonsgegevens worden door Loonschade.com altijd binnen de Europese Unie verwerkt. De door ons gebruikte systemen zijn ondergebracht in gecertificeerde datacenters, die aan de hoogste eisen voor databeveiliging voldoen.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?
We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om onze contractuele verplichtingen tegenover u na te komen en dit in overeenstemming met wettelijke bewaartermijnen. Voor een loonschadeossier is dit 10 jaar. Wanneer wij uw gegevens langer bewaren dan nodig is voor naleving van de overeenkomst, zoals een voorbehoud binnen de schaderegeling, doen we dat alleen zolang dit nodig is of zolang wettelijk is voorgeschreven voor het betreffende doel.

WAT ZIJN UW RECHTEN?
U heeft recht op inzage, correctie en verwijdering.

Recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht zal u kosteloos worden verstrekt.

Recht op correctie. U heeft het recht om foutieve en/of incomplete informatie te corrigeren.

Recht op verwijdering (‘het recht om vergeten te worden’). U heeft het recht om te verzoeken om verwijdering van de persoonsgegevens voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

HOE ZIT HET MET COOKIES EN ANDERE VOLGTECHNOLOGIE?
We maken op onze website gebruik van cookies en volgtechnologieën. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt. Voor verdere uitleg verwijzen wij naar onze cookiestatement.

HEEFT U EEN KLACHT?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toeziet op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u  hier vinden.

Indien u nog verdere vragen heeft kunt u deze per e-mail stellen aan georgettekuntz@loonschade.com of telefonisch via +31(0)78 303 00 30.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 januari 2021.