Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Loonschade.com is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Gebruiksovereenkomst

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Loonschade.com of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite  verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Loonschade.com.
Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Loonschade.com
De Wederik 9
3350 AC Papendrecht
T + 31 (078) – 3 030 030

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Loonschade.com geen controle heeft. Loonschade.com draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Voor meer informatie en/of vragen over met betrekking tot het disclaimerbeleid kan contact worden opgenomen via ons contactformulier.