Letsel voorkomen
kunnen we niet.
De schade verhalen wel.

Klein ongeval.
Grote gevolgen.
Wij behartigen uw belangen.

Contact

Direct contact

Ik wil:

Welke kosten kunt u verhalen bij loonschade?

Welkom bij Loonschade.com. Als uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval lijdt u als werkgever schade: loonschade. Welke kosten kunt u verhalen? U heeft als werkgever de wettelijke verplichting het loon gedurende een bepaalde periode door te betalen. Dat doorbetaalde loon kan deels (netto) verhaald worden op de aansprakelijke partij. Dat geldt ook voor de kosten van re-integratie. Die schade kunnen wij voor u berekenen en terugvorderen. Loonschade.com hanteert het scherpste tarief voor loonregres dat u in Nederland zult vinden!

Uitleg Loonschade rekenvoorbeeld

De werknemer is de eerste 5 maanden 100% arbeids­ongeschikt. Daarna hervat hij zijn werk; 2 maanden o.b.v. 50% en aansluitend 2 maanden o.b.v. 25%. Na 9 maanden is hij weer 100% arbeids­geschikt. Hervatten van het werk was in dit geval alleen mogelijk na aanpassing van de werkplek en omscholing van de werknemer.
(NB. dit is een fictief loonschade rekenvoorbeeld)

Loonschade rekenvoorbeeld

Loonschade

Nettoloon € 2.800,- x5 mnd/100% € 14.000,-
Nettoloon € 2.800,- x2 mnd/50% €    2.800,-
Nettoloon € 2.800,- x2 mnd/25% €    1.400,-

Kosten re-integratie

Plan van aanpak €      240,-
Gesprekken met werknemer €      160,-
Gemaakte taxikosten €      160,-
Aanpassingen werkplek €   2.200,-
Her- en bijscholing werknemer €      400,-
Inschakelen re-integratiebureau €      640,-
Bedrijfsarts €   1.500,-
Totaal € 23.500,-

 

Wat is verhaalbaar

Netto doorbetaald loon:

 • Basissalaris
 • Vakantiegeld
 • Bonus(regelingen)

Re-integratiekosten o.a.:

 • Begeleiding terugkeer
 • Aanpassen werkplek
 • Kosten bedrijfsarts

Oorzaken van loonschade

 • Verkeersongeval
 • Medische fout
 • Ongeval met dieren
 • Gevaarlijke wegen
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Sportongeval
 • Gebrekkig product

Tot 5 jaar terug Loonregres

Controleer uw verzuim­administratie! Zijn er de afgelopen jaren werknemers arbeidsongeschikt geraakt door een ongeval? Dan kan veelal de loonschade met terugwerkende kracht gevorderd worden tot 5 jaar na de eerste verzuimdag. Loonschade.com helpt u verder.

Wat is loonschade? Loonschade.com legt het uit.

Aansprakelijkheid

Vaak is de aansprakelijkheid duidelijk, maar hierover kan ook discussie ontstaan met de verzekeraar van de veroorzaker van het ongeval. Wij werken samen met toonaangevende advocaten voor het beoordelen van aansprakelijkheid of de kans op succes in een eventuele gerechtelijke procedure.

Re-integratie en herstelcoaching

U wilt uw werknemer zo snel mogelijk terug op de werkplek. Wij werken samen met medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en herstelcoaches van de Bureaus in Utrecht. De professionals van de Bureaus helpen u actief bij het begeleiden van u en uw werknemer bij het herstel en de re-integratie. Ook als daarbij om- of bijscholing nodig is, of het aanpassen van de werkplek.

Loonschade verhalen in 5 stappen

Melden
Contact
Schade berekenen
Onderhandeling
Afhandeling

drs. Joost Groot

NIVRE Register-Expert / commerciële zaken

Joost is letselschade expert en daarnaast aanspreekpunt voor alle betrokken partijen bij het behandelen van loonschades. Hij onderhoudt ook de contacten met onze samen­werkings­partners. Neem contact op met Joost voor alle vragen over onze dienst­verlening en de mogelijk­heden om u te ondersteunen bij het verhalen van uw loonschades.

Contact
joostgroot@loonschade.com
06 51975340

drs. Karen Zabel

Rekenkundig expert / NIVRE Register-Expert

Karen is een ervaren rekenkundig expert bij loonschades en in letselschadezaken. Zij richt zich tevens op het vaststellen van de financiële gevolgen door uitval van werknemer of ondernemer. Karen assisteert werkgevers bij het opstellen van loonregres voor werknemers. Neem contact op met Karen voor vrijblijvend advies.

Contact
karenzabel@loonschade.com

Angela Kleijn

Assistent commerciële & financiële zaken

Angela is betrokken bij alle commerciële activiteiten, ondersteunt de experts bij de behandeling en afwikkeling van de loonschadezaken en doet de financiële administratie. Neem contact op met Angela voor al uw vragen over onze dienst­verlening en de mogelijk­heden om u te ondersteunen bij het verhalen van uw loonschades.

Contact
angelakleijn@loonschade.com

mr. Georgette Kuntz

NIVRE Register-Expert/ Coördinator algemene zaken

Georgette zorgt als zeer ervaren letselschade expert voor de integrale behandeling van letselschade- en loonschadezaken. Zij is tevens verantwoordelijk voor de planning en inhoudelijke coördinatie van loonschadezaken. Waar nodig zorgt Georgette voor commerciële ondersteuning. Neem contact op met Georgette voor vrijblijvend advies.

Contact
georgettekuntz@loonschade.com

mr. Marinda Krijgsman

NIVRE Register-Expert / expert loonschadezaken

Marinda is naast haar werk als letselschade expert, gespecialiseerd in het behandelen van loonschade­zaken. Met ruime kennis en ervaring op het gebied van aansprakelijk­heids­recht, het berekenen van loonschades en het onderhandelen met verzekeraars over de schade­vergoeding. Neem contact op met Marinda voor vrijblijvend advies.

Contact
marindakrijgsman@loonschade.com

Afspraak

Meer weten? Tijd voor een afspraak? Samen op zoek naar het vergeten geld? We maken graag een afspraak om u meer te vertellen over de diensten van Loonschade.com, om al uw vragen te beantwoorden of hoe we u kunnen helpen bij de zoektocht.

Unieke dienstverlening

Op het gebied van arbeidsongeschiktheid, verzuimmanagement en loonschade bieden wij een breed palet aan dienstverlening. Door de samenwerking met advocaten, medisch adviseurs, arbeidsdeskundigen en herstelcoaches, rekenkundig experts kunnen wij u en uw medewerkers optimaal ondersteunen en begeleiden.

Schade eigen medewerker

Als u als werkgever een vorderbare loonschade heeft, is bij uw werknemer sprake van letselschade. Voor uw medewerker is het belangrijk dat ook deze persoonlijke schade wordt verhaald. Ook daar helpen we graag bij. Belangenbehartiging voor slachtoffers van ongevallen is veelal gratis. Dat is wettelijk zo geregeld. Uw werknemer kan contact met ons opnemen om de mogelijkheden van belangenbehartiging te bespreken.

Mensenwerk

Loonschade gaat over cijfers en berekeningen. Maar belangrijker: het gaat over uw werknemer. Wij blijven kijken naar de mens achter het dossier. Door een persoonlijke en betrokken benadering hebben wij oog voor uw belangen en die van uw werknemer. Herstel en re-integratie staat voorop. Door het werken met een vaste contactpersoon kunnen wij u en uw werknemer optimaal helpen.

Ervaren, transparant, toegewijd

Onze professionals hebben vele jaren ervaring met het behandelen van letselschade en het begeleiden van werkgevers bij het verhalen van loonschadezaken. Die ervaring helpt bij het deskundig, adequaat en vlot behandelen van uw verzuimdossiers. Wij zorgen ervoor dat u met een minimale tijdsinvestering zo snel mogelijk een maximaal resultaat bereikt. Dat is Loonschade.com