Kunnen kosten voor de arbodienst ook verhaald worden?

Wanneer sprake is van een arbeidsongeschikte werknemer is de werkgever verplicht om zo snel mogelijk melding te maken bij de arbodienst of bedrijfsarts. De medewerker heeft ook recht op contact met de arbodienst of bedrijfsarts wanneer nog geen sprake is van verzuim.  De arbodienst zal contact opnemen met de arbeidsongeschikte werknemer voor meer informatie over de reden van de ziekmelding en om in te schatten hoe lang het verzuim gaat duren.

Wanneer het er naar uit ziet dat de werknemer langdurig (langer dan zes weken) zal uitvallen, dan moet de werkgever de bedrijfsarts inschakelen.

De kosten van de arbodienst vallen onder ‘re-integratiekosten’, artikel 6:107 a lid 3 en komen voor vergoeding in aanmerking.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met