Wat zijn re-integratiekosten?

Sinds 13 juni 2008 kan de werkgever op grond van artikel 6:107a lid 3 BW ook de gemaakte re-integratiekosten verhalen. Bij re-integratiekosten kan worden gedacht aan de volgende kosten:

De hierboven genoemde kosten zijn geen limitatieve opsomming: alle kosten die worden gemaakt ter bevordering van de re-integratie van de werknemer vallen onder het bereik van artikel 6:107a lid 3 BW en kunnen worden verhaald op de aansprakelijke partij. Vaak kunnen wij dus meer verhalen dan u in eerste instantie dacht.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met