Wat is een gerichte medische machtiging?

In een letselschadezaak verwijst een gerichte medische machtiging naar een juridisch document dat door de rechtbank kan worden afgegeven om de medische geschiedenis en medische behandelingen van een slachtoffer van letsel te verkrijgen. Dit type machtiging wordt vaak gebruikt door de verdediging (de aangeklaagde partij of hun verzekeraar) om toegang te krijgen tot specifieke medische gegevens van het slachtoffer die relevant kunnen zijn voor de zaak.

Enkele belangrijke kenmerken en overwegingen met betrekking tot een gerichte medische machtiging in een letselschadezaak:

  • Doel van de machtiging: Het doel van een gerichte medische machtiging is meestal om medische informatie te verkrijgen die van belang kan zijn voor de letselschadezaak. Dit kan informatie omvatten over de aard en ernst van het letsel, medische behandelingen, kosten van medische zorg en prognoses voor herstel.
  • Toestemming van de rechtbank: In veel gevallen moet de aanklagende partij (het slachtoffer) de rechtbank toestemming vragen om een gerichte medische machtiging af te geven aan de verdediging. De rechtbank zal de aanvraag beoordelen en beslissen of de medische informatie relevant is voor de zaak.
  • Privacy en gevoeligheid: Het verkrijgen van medische informatie is een gevoelige kwestie, en de privacy van het slachtoffer moet worden gerespecteerd. De machtiging is meestal gericht op specifieke medische gegevens en niet op de volledige medische geschiedenis van het slachtoffer.
  • Bereik van de machtiging: De gerichte medische machtiging moet specifiek zijn met betrekking tot de informatie die wordt opgevraagd. Het moet duidelijk aangeven welke medische gegevens worden gezocht en voor welk doel.
  • Vertrouwelijkheid: De verkregen medische informatie mag alleen worden gebruikt voor de juridische procedure en mag niet voor andere doeleinden worden vrijgegeven.

Een gerichte medische machtiging is specifiek gebonden aan een bepaalde behandelaar, zoals een arts of therapeut, en kan alleen worden gebruikt om informatie van die specifieke behandelaar op te vragen.

Bij Loonschade.com maken we gebruik van een machtiging waarmee de werknemer toestemming geeft aan de medisch adviseur van de verzekeraar om voor de beoordeling van de loonschade gebruik te maken van de medische informatie uit het persoonlijk dossier. De persoonlijke letselschadezaak en de loonschadezaak worden door de verzekeraar strikt gescheiden. Indien er in de persoonlijke letselschadezaak medische informatie is versterkt aan de verzekeraar, kan deze informatie niet worden gebruikt in de loonschadezaak, tenzij hiervoor toestemming wordt verleend doormiddel van de medische machtiging. Zodoende kan de verzekeraar het causaal verband tussen het ongeval en de arbeidsongeschiktheid beoordelen.

Het opvragen van medische informatie in de loonschadezaak is door een dergelijke machtiging minder verstrekkend dan in de letselschadezaak.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met