Wat is bewijslast?

De term bewijslast verwijst naar de verantwoordelijkheid van elke partij om de feiten en omstandigheden te bewijzen die relevant zijn voor de zaak. Het gaat erom wie de bewijslast draagt om bepaalde elementen van de zaak aan te tonen.

In het algemeen geldt het uitgangspunt dat degene die een vordering instelt, de bewijslast draagt. In letselschadezaken betekent dit dat het slachtoffer (eiser) de bewijslast heeft om aan te tonen dat de andere partij (gedaagde) aansprakelijk is voor het letsel dat is veroorzaakt. Het slachtoffer moet bewijzen dat er sprake was van een onrechtmatige daad van de gedaagde, dat er letsel is opgelopen en dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het ongeval en het letsel.

Om aan de bewijslast te voldoen, kunnen verschillende soorten bewijs worden gebruikt, zoals medische rapporten, getuigenverklaringen, foto’s, expertverslagen, etc. Het is belangrijk voor het slachtoffer om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen om zijn/haar zaak te ondersteunen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met