Wat is de relatieve verjaringstermijn?

De relatieve verjaringstermijn is volgens artikel 3:310 lid 1 BW 5 jaar. Deze termijn is onder meer van toepassing op bedrijfsongevallen, productaansprakelijkheidszaken en medische fouten.

De verjaringstermijn vangt aan op het moment dat de werkgever bekend is met:

– zijn schade;

– de daarvoor aansprakelijke persoon.

De verjaringstermijn start daarom niet altijd op het moment waarop het ongeval heeft plaatsgevonden, omdat de werkgever bijvoorbeeld niet direct bekend is met zijn schade of onduidelijk is wie de schade heeft veroorzaakt.

Voor verkeersongevallen geldt dat ook de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) van toepassing is. Volgens artikel 10 lid 3 van de WAM is de verjaringstermijn van een loonschade na een verkeersongeval drie jaar. Dit betekent dat u de verzekeraar van de wederpartij binnen drie jaar na de aanrijding aansprakelijk moet hebben gesteld. Volgens artikel 3:310 lid 1 BW heeft u wél vijf jaar om de wederpartij zelf aansprakelijk te stellen voor uw schade.

De experts van Loonschade.com geven u graag advies over de verjaringstermijn(en) in uw loonschadezaak.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met