Wat doet een arbeidsdeskundige?

De werkgever is verplicht om te onderzoeken hoe de werknemer ondanks het opgelopen letsel toch kan blijven werken. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is het verplicht om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren. Het UWV controleert bij de WIA-aanvraag of het onderzoek is uitgevoerd.

Een arbeidsdeskundige onderzoekt onder meer het volgende:

  • Wat is de belastbaarheid van de werknemer?
  • Is er zicht op terugkeer naar het eigen werk?
  • Kan het eigen werk passend worden gemaakt?
  • Is er een andere functie binnen de eigen organisatie?
  • Moet er gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie (tweede spoor)?

De kosten voor het inschakelen van een arbeidsdeskundige vallen onder ‘re-integratiekosten’, artikel 6:107 a lid 3 en komen voor vergoeding in aanmerking.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met