Wat houdt het verhaalsrecht in?

Het rechtstreeks en zelfstandig verhaalsrecht of regresrecht van de werkgever is vastgelegd in artikel 6:107a. Om het verhaalsrecht succesvol uit te oefenen, moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

Het betreft een rechtstreeks en zelfstandig verhaalsrecht, wat inhoudt dat de werkgever zich rechtstreeks tot de veroorzaker en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar kan wenden ongeacht of de werknemer zelf een vordering indient.

Wanneer de werknemer na twee jaar nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, kan hij/zij in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (Werkhervattingsuitkering Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Een deel van de werkgevers is eigen risicodrager. Dit betekent dat zij de WGA-uitkering zelf moeten betalen. De werkgever kan in dat geval op grond van artikel 99 van de WIA zijn verhaalsrecht uitoefenen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met