Wat is een medische expertise?

Een medische expertise is een onderzoek waarbij een medisch deskundige de gezondheidstoestand van een persoon beoordeelt, in het kader van een letselschadezaak. Tijdens een medische expertise evalueert de deskundige de medische gegevens van het slachtoffer, voert mogelijk lichamelijk onderzoek uit, en kan aanvullende informatie opvragen bij andere medische professionals. Het doel is om de aard en omvang van het letsel of de gezondheidsproblemen vast te stellen, evenals de causaliteit tussen het letsel en het incident waarvoor aansprakelijkheid wordt gesteld. Het rapport dat voortkomt uit een medische expertise kan worden gebruikt als bewijs in juridische procedures om de schadevergoeding te bepalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met