Wat is het civiel plafond?

Het loon dat de werkgever tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid aan de werknemer moet doorbetalen, kan worden verhaald op de aansprakelijke verzekeraar. Dit regresrecht wordt echter beperkt door het “civiel plafond”. De wetgever omschrijft het civiel plafond in artikel 107a lid 2 BW als volgt:

“…doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn”.

Concreet betekent dit dat u alleen het netto loon kunt verhalen. Het zogenaamde bruto-gedeelte, waaronder de sociale premies, loonbelasting en de pensioenpremie, kan helaas niet worden verhaald. De aansprakelijke partij zou bij vergoeding hiervan namelijk meer aan u als werkgever moeten betalen dan aan uw werknemer wanneer deze zelf de schade zou hebben gevorderd.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met