Wat zijn de verplichtingen van een werkgever?

De definitie van werkgever is een persoon of organisatie die een werknemer in dienst neemt om arbeid te verrichten tegen betaling van loon. De werkgever is verplicht om het loon aan de werknemer te betalen, ook wanneer hier als gevolg van het ongeval geen arbeid tegenover staat. Daarnaast is de werkgever verplicht om samen met de werknemer te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. De werkgever kan het netto doorbetaald loon en de re-integratiekosten op de aansprakelijke partij verhalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met