Wat is een salarisspecificatie?

Een salarisspecificatie, ook wel bekend als loonstrook, is een overzicht van wat er in een bepaalde periode (bijvoorbeeld een week, vier weken of een maand) bij de werkgever is verdiend.

Voor het berekenen en verhalen van de loonschade zijn alle salarisspecificaties over de periode van arbeidsongeschiktheid, vanaf de eerste ziektedag tot de betermelding of uitdiensttreding, van belang. Uit de salarisspecificaties blijkt namelijk het netto loon dat aan de werknemer is doorbetaald gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er regelmatig gevraagd naar salarisspecificaties over een periode van drie maanden voor de eerste ziektedag, zodat kan worden nagegaan of er als gevolg van de arbeidsongeschiktheid iets is veranderd in de hoogte van het salaris.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met