Komen de kosten voor vervoer van en naar het werk ook voor vergoeding in aanmerking?

In sommige gevallen lukt het de werknemer als gevolg van het opgelopen letsel niet om zelf naar het werk toe te komen. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die als gevolg van een ongeval een beenbreuk heeft opgelopen. Hij kan mogelijk wel zijn eigen werk of ander (administratief) werk uitvoeren, maar het lukt hem niet om naar het werk toe te komen. De werkgever kan in zo’n geval zorgdragen voor het vervoer van en naar het werk door bijvoorbeeld een andere medewerker of een taxi. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Deze kosten vallen onder ‘re-integratiekosten’, artikel 6:107 a lid 3 en komen voor vergoeding in aanmerking.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met