Wat is het aansprakelijkheidsrecht?

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Als u schade heeft opgelopen doordat uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt voor het toedoen van een ander, kan die persoon aansprakelijk worden gesteld. Het doel van het aansprakelijkheidsrecht is het vaststellen van de verantwoordelijkheid voor de geleden schade en het bepalen van de compensatie die aan het slachtoffer moet worden betaald.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met