Kunnen administratieve activiteiten ook verhaald worden?

Het kan zijn dat u als werkgever kosten moet maken in verband met administratieve activiteiten die samenhangen met de arbeidsongeschiktheid en het begeleiden bij de re-integratie van de werknemer. Deze kosten vallen onder ‘re-integratiekosten’, artikel 6:107 a lid 3 en komen voor vergoeding in aanmerking.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Kosten voor het opstellen en het evalueren van het plan van aanpak;
  • Kosten voor het opstellen van het re-integratieverslag;
  • Kosten voor de gesprekken/mail- of appverkeer met de arbeidsongeschikte werknemer;
  • Kosten voor het vastleggen van de gemaakte afspraken en/of het bijhouden van de gewerkte uren.

De activiteiten (tijdsbesteding en kosten) kunt u bijhouden in een Excel- of Word-bestand.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met