Wat is een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts is een medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. De bedrijfsarts komt in beeld wanneer sprake is van verzuim/ziekte/arbeidsongeschiktheid. Een werkgever is verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen en de werknemer toegang te verlenen tot deze bedrijfsarts. De bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie en is betrokken bij een aantal wettelijk verplichte stappen binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Zo stelt hij de probleemanalyse op, maakt een plan van aanpak, verricht periodieke evaluaties en stelt het plan van aanpak indien nodig bij. Hij adviseert over de mogelijkheden die de werknemer nog wél heeft.

De kosten voor het inschakelen van een bedrijfsarts vallen onder ‘re-integratiekosten’, artikel 6:107 a lid 3 en komen voor vergoeding in aanmerking.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met