Wat is een medisch advies?

Een medisch advies in een loonschadezaak is een rapport of een schriftelijke verklaring die is opgesteld door een medisch deskundige, zoals een arts of een specialist, om de medische aspecten van het letsel van het slachtoffer te beoordelen en te beschrijven. Dit advies is een belangrijk onderdeel van de loonschadeclaim en wordt gebruikt om de ernst van het letsel, de noodzakelijke medische behandelingen, de prognose voor herstel en de impact van het letsel op het dagelijks leven van het slachtoffer vast te stellen.

Enkele belangrijke elementen van een medisch advies in een loonschadezaak:

  • Medische evaluatie: De medisch deskundige zal het letsel van het slachtoffer beoordelen door middel van fysieke onderzoeken, medische dossiers, röntgenfoto’s, scans en andere relevante medische gegevens.
  • Diagnose: Het medisch advies omvat meestal een diagnose van het letsel, waarbij wordt beschreven welke lichaamsdelen zijn getroffen en de ernst van het letsel.
  • Behandeling: Het advies geeft aan welke medische behandelingen het slachtoffer heeft ondergaan en welke behandelingen in de toekomst nodig kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan operaties, medicijnen, fysiotherapie en andere medische interventies.
  • Prognose: Het medisch advies bevat vaak een prognose voor het herstel van het slachtoffer. Dit omvat informatie over de verwachte duur van het herstelproces en de mate van blijvende beperkingen of handicaps.
  • Causaal verband: Het advies kan ook ingaan op het causale verband tussen het letsel en het ongeval. Het legt uit hoe het letsel rechtstreeks is veroorzaakt door het incident waarvoor aansprakelijkheid wordt geclaimd.
  • Impact op leven: Het advies beschrijft de impact van het letsel op het dagelijks leven van het slachtoffer, inclusief eventuele beperkingen in werk, vrije tijd, mobiliteit en kwaliteit van leven.
  • Medische kosten: Het advies kan ook de medische kosten tot op dat moment en de verwachte toekomstige medische kosten schatten, inclusief kosten voor behandelingen, medicijnen en revalidatie.

Een medisch advies vormt de basis voor het vaststellen van de schadevergoeding die het slachtoffer kan eisen van de aansprakelijke partij. Het wordt gebruikt om de ernst van het letsel en de financiële gevolgen ervan te documenteren en te onderbouwen. Vaak wordt het medisch advies opgesteld door een onafhankelijke medisch deskundige om objectiviteit en geloofwaardigheid te waarborgen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met