Wat is een bedrijfsongeval?

Een bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens het werk waardoor de werknemer letsel oploopt. De werknemer moet aantonen dat het ongeval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. De werkgever moet vervolgens aantonen dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om het ongeval te voorkomen. Dit blijkt in de praktijk lastig, waardoor een werkgever zelf aansprakelijk kan worden gehouden. In dat geval is er geen mogelijkheid tot het verhalen van loonschade, omdat er geen derde is waarop de schade kan worden verhaald.

Dit kan anders zijn wanneer de werknemer werkzaam was op een externe locatie bij bijvoorbeeld een opdrachtgever. In dat geval kunnen er omstandigheden zijn waardoor de opdrachtgever aansprakelijk is. In dat geval kan er mogelijk wel loonschade worden verhaald.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met