Wat is aansprakelijk stellen?

We kunnen degene aansprakelijk stellen voor het veroorzaken van letselschade bij uw werknemer, waardoor u als gevolg loonschade lijdt. Hierbij wordt diegene verplicht om de gevolgen van het ongeval te aanvaarden. Daarnaast kan diegene aangesproken worden tot betaling van de kosten van de loonschade.

Het vaststellen van de aansprakelijkheid is de eerste stap in de behandeling van uw loonschadedossier. Daarbij wordt nauwkeurig vastgesteld wat de exacte toedracht van het ongeval is geweest. Ook moeten we beoordelen in hoeverre de schade verhaald kan worden op de veroorzaker van de schade.

In het eerste gesprek met de werkgever bespreken we de mogelijkheden. Daarna verzamelen we de nodige informatie, zoals het aanrijdingsformulier, informatie over het ongeval, ziekteverzuimverloop, loonstroken en het arbeidscontract.

Is alle informatie ontvangen, dan stellen we de andere partij aansprakelijk. De verzekeraar van de wederpartij gaat vervolgens ook zelf de aansprakelijkheid beoordelen. De verzekeraar heeft op basis van de ‘Gedragscode Behandeling Letselschade’ (GBL) drie maanden de tijd om een standpunt in te nemen. In de praktijk komt het vaak voor dat de verzekeraar na een maand reageert.

Natuurlijk kan er discussie ontstaan over wie aansprakelijk is en in hoeverre er sprake is van eigen schuld. De termijn van drie maanden kan dan verlengd worden.

In het geval dat we de derde partij aansprakelijk kunnen stellen voor het ongeval van uw werknemer, kunt u de loonschade verhalen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met