Is vakantiegeld verhaalbaar?

Het vakantiegeld is een toeslag die werknemers krijgen met de bedoeling extra kosten van de vakantie te dekken. Het vakantiegeld is over het algemeen vastgesteld op 8% van het bruto loon. Het vakantiegeld wordt meestal eind mei uitgekeerd en is opgebouwd over de periode vanaf 1 juni van het voorgaande jaar tot 31 mei van het betreffende jaar.

Het vakantiegeld valt, na aftrek van de loonheffing, belasting en premies, onder het begrip “netto loon” en is op grond van artikel 6:107a lid 2 BW verhaalbaar op de aansprakelijke partij.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met