Wat is een Voorschot?

De loonschade kan behoorlijk oplopen. Een voorschot is een deel van de schadevergoeding die u tussentijds ontvangt om u tijdelijk schadeloos te stellen. In uw loonschadezaak kan het voorkomen dat u meerdere malen een voorschot ontvangt. Bij de regeling van de zaak zullen de voorschotten worden afgetrokken van de totale loonschade en ontvangt u het restant als slotbetaling.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met