Wat is loonschade?

Wanneer uw werknemer betrokken raakt bij een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is en hij als gevolg van dit ongeval arbeidsongeschikt raakt, lijdt ook u als werkgever schade. Zo bent u verplicht om het loon van uw werknemer tot twee jaar lang geheel of gedeeltelijk door te betalen, terwijl hier geen arbeid tegenover staat. Ook maakt u kosten om uw werknemer goed te begeleiden bij zijn re-integratie en wordt bijvoorbeeld zijn werkplek aangepast. De schade die u als werkgever lijdt, wordt loonschade genoemd.

U heeft als werkgever op grond van artikel 6:107a BW een zelfstandig vorderingsrecht op de aansprakelijke partij.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met