Wat is het bruto loon

Het bruto loon is het totale bedrag van de werknemer zijn beloning. De werkgever houdt hierover loonbelasting en premies volksverzekeringen in. Wat resteert is het netto loon. Alleen het netto loon is verhaalbaar op de aansprakelijke partij.   

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met