Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer?

Een werknemer is een persoon die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een werkgever maakt om arbeid te verrichten tegen betaling van loon. De werknemer heeft recht op (gedeeltelijke) doorbetaling van het loon, ook wanneer hij als gevolg van een ongeval geen arbeid kan verrichten. De werknemer is verplicht om samen met zijn werkgever te zorgen dat hij zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

De werknemer kan zijn werkgever wijzen op de mogelijkheid van regres.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met