Wat doet een medisch adviseur?

Een medisch adviseur in een loonschadezaak is een medische professional, meestal een arts, die gespecialiseerd is in het beoordelen van medische aspecten met betrekking tot arbeidsongeschiktheid en letsel in het kader van loonschadeclaims. De rol van een medisch adviseur is van groot belang om de medische toestand van een werknemer te begrijpen en te beoordelen hoe deze arbeidsongeschiktheid of letsel van invloed is op hun werkvermogen en inkomsten.

Enkele van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een medisch adviseur in een loonschadezaak:

  • Medische evaluatie: De medisch adviseur evalueert de medische toestand van de werknemer door medische dossiers te analyseren, medische rapporten te bestuderen en, indien nodig, een fysiek onderzoek uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar de aard en ernst van het letsel of de medische aandoening.
  • Diagnose en prognose: Op basis van de medische evaluatie stelt de medisch adviseur een diagnose van het letsel of de aandoening vast en geeft hij of zij een prognose voor het herstel of de voortgang van de medische situatie. Dit omvat informatie over de verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid en de impact ervan op het vermogen van de werknemer om te werken.
  • Causaal verband: De medisch adviseur onderzoekt het causale verband tussen het letsel of de medische aandoening en de gebeurtenis die heeft geleid tot de loonschadeclaim. Het is belangrijk om vast te stellen dat het letsel of de aandoening direct verband houdt met de gebeurtenis op de werkplek.
  • Functionele beperkingen: De medisch adviseur beoordeelt eventuele functionele beperkingen die het gevolg zijn van het letsel of de aandoening en hoe deze de werkcapaciteit van de werknemer be├»nvloeden.
  • Behandelingsplannen: De medisch adviseur kan aanbevelingen doen voor medische behandelingen, revalidatie of therapie die de werknemer kunnen helpen bij het herstel en het terugkeren naar werk.
  • Medische kosten: De medisch adviseur schat de huidige en toekomstige medische kosten in die verband houden met het letsel of de medische aandoening, inclusief kosten voor behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen.
  • Rapportage: Na de beoordeling stelt de medisch adviseur een schriftelijk rapport op waarin alle bevindingen en aanbevelingen worden gedocumenteerd. Dit rapport wordt gebruikt als bewijs in de loonschadezaak.
  • Expertgetuigenis: In sommige gevallen kan de medisch adviseur worden opgeroepen als expertgetuige om zijn of haar bevindingen en meningen te presenteren tijdens gerechtelijke procedures.

De medisch adviseur heeft als doel om een objectieve beoordeling van de medische situatie te bieden en om de loonschadeclaim te ondersteunen door de medische aspecten ervan in kaart te brengen. Dit helpt bij het vaststellen van de schadevergoeding die de werkgever kan eisen als gevolg van de arbeidsongeschiktheid of het letsel van de werknemer.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met