Wat is een gebrekkig product?

Een gebrekkig product is een product dat defect is, niet voldoet aan de normale verwachtingen van de consument met betrekking tot veiligheid en prestaties, of niet voldoet aan de beloften of garanties van de fabrikant of verkoper. Gebrekkige producten kunnen verschillende soorten defecten of problemen hebben, waaronder:

  • Fabricagefouten: Dit zijn fouten die zich voordoen tijdens het productieproces. Bijvoorbeeld, een auto met een defecte rem die per ongeluk in de fabriek is ge├»nstalleerd, kan worden beschouwd als een product met een fabricagefout.
  • Ontwerpfouten: Deze fouten treden op als er inherente problemen zijn in het ontwerp van het product, zelfs als het correct is vervaardigd. Een product met een ontwerpfout zal waarschijnlijk consistent dezelfde problemen vertonen, ongeacht waar of wanneer het is geproduceerd.
  • Waarschuwings- of informatiefouten: Een product kan gebrekkig zijn als het niet de juiste waarschuwingen, instructies voor gebruik of informatie bevat om consumenten te informeren over de mogelijke risico’s en het juiste gebruik ervan. Dit kan leiden tot ongevallen of letsel.
  • Verkeerd geassembleerde producten: Als een product verkeerd is geassembleerd door de fabrikant of de verkoper, kan het als gebrekkig worden beschouwd, zelfs als de individuele onderdelen correct zijn vervaardigd.
  • Verslechtering in de tijd: Sommige producten kunnen na verloop van tijd verslechteren of hun prestaties verliezen als gevolg van normaal gebruik. Als dit verslechteringsproces buitensporig snel optreedt en niet in overeenstemming is met redelijke verwachtingen, kan het product als gebrekkig worden beschouwd.

Het komt helaas vaak voor dat gebrekkige producten tot ongelukken en verwondingen leiden. Binnen de Europese Unie geldt de regel dat het slachtoffer de producent of fabrikant van het product aansprakelijk kan stellen. Het is de verantwoordelijkheid van het slachtoffer om te bewijzen dat de schade het gevolg is van het gebrekkige product.

De werkgever kan geen beroep doen op risicoaansprakelijkheid. Zij zal moeten aantonen dat er sprake is van onrechtmatigheid conform artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Heeft uw medewerker letsel opgelopen door een gebrekkig product met als gevolg hij arbeidsongeschikt is geraakt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor voor vrijblijvend advies.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met