Wat is causaal verband?

Een causaal verband in een letselschadezaak verwijst naar het juridische concept dat er een directe oorzaak-en-gevolgrelatie moet bestaan tussen het gedrag van de verantwoordelijke partij en het letsel dat het slachtoffer heeft opgelopen. In andere woorden, om succesvol letselschade te claimen, moet de eiser (het slachtoffer) kunnen aantonen dat het letsel direct voortvloeide uit het gedrag of de nalatigheid van de aangeklaagde (de verantwoordelijke partij).

Om een causaal verband vast te stellen in een letselschadezaak, moeten doorgaans de volgende elementen worden aangetoond:

  • Bewijs van schade: Het slachtoffer moet aantonen dat er daadwerkelijk letsel of schade is opgetreden. Dit kan fysieke verwondingen, psychische schade, financiële verliezen of andere vormen van schade omvatten.
  • Bewijs van nalatigheid of fout: Het slachtoffer moet bewijzen dat de verantwoordelijke partij nalatig is geweest of zich op een andere manier onrechtmatig heeft gedragen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de verantwoordelijke partij de verkeersregels heeft overtreden in een auto-ongeluk of dat een bedrijf producten van lage kwaliteit heeft geleverd.
  • Causaal verband: Het slachtoffer moet aantonen dat er een direct oorzakelijk verband bestaat tussen de nalatigheid of fout van de verantwoordelijke partij en het letsel dat is opgelopen. Dit betekent dat het letsel niet zou zijn opgetreden als de nalatigheid of fout niet had plaatsgevonden.

Het vaststellen van een causaal verband kan soms complex zijn, vooral als er meerdere factoren bijdragen aan het letsel. Daarom is het belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen, zoals medische rapporten, getuigenverklaringen en andere documentatie, om het verband tussen het gedrag van de verantwoordelijke partij en het letsel te onderbouwen.

Het indienen van een loonschadeclaim is alleen mogelijk wanneer er een duidelijk oorzakelijk verband kan worden aangetoond. Dit verband, ook wel bekend als het causaal verband, is van essentieel belang. De partij die verantwoordelijk wordt gehouden voor een ongeval kan alleen aansprakelijk worden gesteld als zijn of haar handelen daadwerkelijk heeft geleid tot het ongeval.

Met andere woorden, er moet een ‘causaal verband’ bestaan tussen het ongeluk en de loonschade, ook wel de arbeidsongeschiktheid. De arbeidsongeschiktheid is een direct gevolg van de actie van de derde partij. De arbeidsongeschiktheid moet enkel en alleen het gevolg zijn van het ongeval.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met