Wat is een herstelcoach?

Herstelcoaching is een opkomend vakgebied binnen letselschadezaken. Herstelcoaches helpen slachtoffers om na een ongeval weer zinvolle levens te leiden en hun zelfstandigheid te herwinnen.

Een herstelcoach biedt begeleiding om uit negatieve patronen te stappen en zo het herstelproces te stimuleren. Zelfs bij situaties waarbij het letsel niet fysiek meetbaar is, heeft herstelcoaching vaak een positieve impact.

De ondersteuning van een herstelcoach loopt parallel aan het letselschadetraject.

Wat is de rol van een herstelcoach?

In het kader van letselschade wordt vaak de nadruk gelegd op een rechtvaardige financiƫle vergoeding, wat begrijpelijkerwijs van groot belang is. Echter, voor velen gaat het in deze situaties om meer dan alleen geld.

Het gebeurt vaak dat mensen die bij letselschade betrokken zijn, zich niet begrepen voelen of het gevoel hebben dat hun emotionele reacties op de traumatische gebeurtenis niet voldoende erkenning krijgen. Dit is waar een herstelcoach zich onderscheidt van andere professionals in letselschadezaken. De herstelcoach richt zich juist op de emotionele impact van het letsel en voert gesprekken met de betrokkenen om hen te helpen hun zelfredzaamheid te hervinden en weer waarde te vinden in het leven.

Een herstelcoach gaat ervan uit dat betrokkenen vaak al weten wat ze nodig hebben om goed en snel te herstellen en moedigt hen aan om zelf oplossingen aan te dragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met