Wat houdt loondoorbetalingsverplichting in?

De werkgever is verplicht om het loon gedurende de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid (gedeeltelijk) door te betalen. In de wet is bepaald dat dit minimaal 70% van het bruto salaris per jaar moet zijn. In de meeste cao’s is opgenomen dat de werkgever het loon het eerste jaar volledig en het tweede jaar voor 70% doorbetaald. Ook in de arbeidsovereenkomst kan staan dat de werkgever bij ziekte meer doorbetaalt dan het wettelijk minimum.

Een voorwaarde voor het verhalen van loonschade is dat de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft richting de werknemer (artikel 6:107a lid 2). De werkgever kan alleen het netto loon verhalen dat hij bij wet/cao/arbeidsovereenkomst verplicht is door te betalen. Wanneer de werkgever besluit het loon volledig door te betalen, is dit formeel niet vorderbaar. Wel kunnen hierover vooraf afspraken worden gemaakt met de aansprakelijke partij. Wanneer de werkgever het loon namelijk niet volledig doorbetaalt, kan de werknemer deze schade zelf vorderen. Dit wordt verlies van arbeidsvermogen genoemd. Linksom of rechtsom zal de aansprakelijke partij het netto loon, waar als gevolg van het ongeval geen arbeid tegenover stond, volledig moeten vergoeden.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met