Wat is gordelkorting?

In letselschadezaken verwijst gordelkorting naar een juridisch concept dat wordt toegepast bij het beoordelen van de schadevergoeding die aan een slachtoffer wordt toegekend als het slachtoffer letsel heeft opgelopen in een verkeersongeval en niet zijn of haar veiligheidsgordel droeg op het moment van het ongeval. Het idee achter gordelkorting is dat als een slachtoffer letsel heeft opgelopen terwijl hij of zij de veiligheidsgordel niet droeg, de schadevergoeding die aan het slachtoffer wordt toegekend, kan worden verminderd.

De gedachte hierachter is dat het niet dragen van een veiligheidsgordel in sommige gevallen het letsel van het slachtoffer kan verergeren of letsel kan veroorzaken dat anders niet zou zijn opgetreden als de gordel was gedragen. Dit kan van invloed zijn op de beoordeling van de aansprakelijkheid en schade in een letselschadezaak.

Het doel van gordelkorting is over het algemeen om een redelijke en eerlijke schadevergoeding vast te stellen die rekening houdt met alle relevante factoren, inclusief de omstandigheden met betrekking tot het dragen van een veiligheidsgordel.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met