Welke posten zijn verhaalbaar?

U heeft als werkgever op basis van artikel 6:107a Burgerlijk Wetboek (BW) een zelfstandig vorderingsrecht op de aansprakelijke partij.

Netto loon

Uit lid 2 van artikel 6:107a BW volgt dat het regresrecht van de werkgever wordt beperkt door het “civiel plafond”. De wetgever omschrijft dit als volgt:

“…doch ten hoogste tot het bedrag, waarvoor de aansprakelijke persoon, bij het ontbreken van de loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn…” Artikel 107a lid 2 BW

Concreet betekent dit dat u alleen het netto loon kunt verhalen op de aansprakelijke partij. Het zogenaamde bruto-gedeelte, waaronder de sociale premies, loonbelasting en de pensioenpremie, kunnen helaas niet worden verhaald. De aansprakelijke partij zou bij vergoeding hiervan namelijk meer aan u als werkgever moeten betalen dan aan uw werknemer wanneer deze zelf de schade zou hebben gevorderd.

Re-integratiekosten

Uit lid 3 van artikel 6:107a BW volgt dat u, naast het netto doorbetaalde loon, ook recht heeft op vergoeding van de redelijke kosten ter bevordering van de re-integratie. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

  • Kosten van de arbodienst/bedrijfsarts;
  • Kosten voor het inschakelen van een re-integratiebureau;
  • Interne administratiekosten: kosten voor het opstellen van wettelijk verplichte documentatie en correspondentie;
  • Kosten voor het aanpassen van de werkplek;
  • Vervoerskosten;
  • Kosten voor her- of bijscholing.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met