Wat doet een re-integratiebureau?

Een re-integratiebureau ondersteunt de werkgever bij het re-integratieproces en het nakomen van de wettelijke verplichtingen. Een re-integratiebureau stelt middels een arbeidsdeskundig onderzoek vast welke mogelijkheden de arbeidsongeschikte medewerker binnen en buiten de organisatie heeft.

De inzet van een re-integratiebureau brengt kosten voor de werkgever met zich mee. Deze kosten vallen onder ‘re-integratiekosten’, artikel 6:107 a lid 3 en komen voor vergoeding in aanmerking.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met