Wat is aansprakelijkheid?

Wanneer uw werknemer letsel heeft opgelopen door het toedoen van een ander en hij/zij vervolgens arbeidsongeschikt raakt, dan kan de veroorzaker aansprakelijk worden gesteld voor schade die u lijdt als werkgever. U bent namelijk verplicht om het loon door te betalen, terwijl hier geen arbeid tegenover staat. Deze kosten, maar ook re-integratiekosten, kunt u verhalen bij de veroorzaker van het letsel.

Met het begrip ‘aansprakelijkheid’ wordt in dit geval bedoeld dat voor de wederpartij een verplichting bestaat om de aangerichte schade te vergoeden.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met