Wat is een cao?

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. De cao gaat altijd voor op de individuele arbeidsovereenkomst. Niet elke werkgever is aangesloten bij een cao. Wanneer er geen cao van toepassing is, moet worden teruggevallen op de individuele arbeidsovereenkomst of de wet.

Ingevolge artikel 6:107a BW is het aan de werkgever om aan te tonen dat er sprake is van een loondoorbetalingsverplichting en hoe ver deze verplichting strekt. De cao is hierbij van belang. In de cao is namelijk vastgelegd wat de werkgever de werknemer bij arbeidsongeschiktheid moet doorbetalen. Er kan bijvoorbeeld zijn vastgelegd dat de werkgever de werknemer het eerste ziektejaar volledig en het tweede ziektejaar 70% van het loon moet doorbetalen. Ook kan er zijn afgesproken dat de werknemer recht heeft op doorbetaling van bepaalde toeslagen en/of overwerk.

Kortom, datgene waartoe de werkgever op grond van de wet, cao of individuele arbeidsovereenkomst verplicht is het door te betalen, kan op netto basis worden verhaald op de aansprakelijke partij.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met