Wat is het netto loon?

Het netto loon is het bedrag dat per periode wordt uitbetaald. Voor de berekening van het netto loon worden alle ingehouden bedragen, zoals loonheffing, de belastingen en premies van het bruto loon afgehaald. Het bedrag dat overblijft is het netto loon.

Het verhaalsrecht van de werkgever is beperkt tot het netto loon. Dit wordt ook wel het civiel plafond genoemd. Onder het netto loon vallen ook bestanddelen zoals bijvoorbeeld de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en doorbetaalde overuren voor zover de werkgever op grond van de CAO of arbeidsovereenkomst verplicht is die door te betalen.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met