Wat houdt het loonschadetraject in?

Wanneer uw medewerker arbeidsongeschikt is geraakt als gevolg van een fout van een ander, is het verstandig om hiervan melding te maken en een loonschadetraject op te starten. Een loonschadetraject start bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker of diens verzekeraar.

Gedurende het traject is het van belang dat de kosten die u maakt als werkgever, zoals het doorbetaalde loon en de re-integratiekosten, goed worden bijgehouden en worden ingediend bij de aansprakelijke partij. Er kan een voorschot op de uiteindelijk schade worden aangevraagd.

Het loonschadetraject wordt afgerond wanneer u dat wilt. Ons advies is het om het traject pas af te sluiten wanneer er sprake is van een medische eindsituatie. Er is sprake van een medische eindsituatie wanneer uw medewerker volledig hersteld en weer aan het werk is.

De experts van Loonschade.com staan u graag bij gedurende het loonschadetraject.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met