Wat houdt de term ‘eerste spoor’ in?

Bij re-integratie in het eerste spoor wordt onderzocht of er voor de werknemer passende arbeid binnen het bedrijf van de huidige werkgever is.  Hierbij wordt eerst ingezet op terugkeer naar het eigen werk, eventueel met aanpassingen. Als dit niet mogelijk is, wordt ingezet op een andere functie bij de huidige werkgever. Wanneer re-integratie in het eerste spoor niet haalbaar is, dan volgt er re-integratie in het tweede spoor.  Re-integratie in het eerste spoor duurt maximaal één jaar. Er kan een arbeidsdeskundig onderzoek worden aangevraagd om de haalbaarheid van de re-integratie in het eerste spoor te toetsen.

Het inzetten van een eerste spoor traject is wettelijk verplicht. Dit brengt kosten voor de werkgever met zich meer. Deze kosten vallen onder ‘re-integratiekosten’, artikel 6:107 a lid 3 en komen voor vergoeding in aanmerking.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met