Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die een verzekerde toebrengt aan anderen. Dat kan zowel materiële schade zijn als lichamelijk letsel.

Als uw werknemer letselschade heeft opgelopen door het toedoen van een ander, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, en daardoor arbeidsongeschikt raakt, kunt u de andere partij aansprakelijk stellen voor de schade die u als werkgever geleden heeft, de zogenaamde loonschade. Meestal komen we dan uit bij de aansprakelijkheidsverzekering van de tegenpartij.

Voor uitgebreide informatie over aansprakelijkheidsverzekeringen voor ondernemers kunt u hier verder lezen. [Link: https://www.wa.nl/aansprakelijkheidsverzekering/#aansprakelijkheid-als-ondernemer]

 

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met