Wat doet Loonschade.com?

Loonschade.com kan zowel u als uw werknemer bijstaan in het verhalen van de loonschade en persoonlijke schade.

Het is voor u als werkgever van belang dat u zich laat bijstaan door een professionele partij, zodat alle vorderbare schade ook daadwerkelijk op de aansprakelijke derde wordt verhaald en hierbij niets wordt vergeten. Het verhalen van loonschade is specialistisch werk en vereist deskundigheid op meerdere vlakken.

Loonschade.com ondersteunt onder meer bij het volgende:

  • Het vaststellen van de aansprakelijkheid;
  • Het aantonen van een medisch causaal verband tussen de arbeidsongeschiktheid en het ongeval;
  • Het berekenen en indienen van de loonschade, inclusief de juiste onderbouwing hiervoor. De loonschade kan ook tussentijds al worden berekend en ingediend bij de aansprakelijke partij, zodat de schade voor u als werkgever niet te hoog oploopt.

Het is ook voor uw werknemer van belang dat hij wordt bijgestaan bij  het verhalen van zijn persoonlijke schade. Hierdoor wordt uw werknemer ontzorgd en kan hij zich focussen op het  herstel en de re-integratie.

In veel gevallen staan wij zowel werkgever als werknemer bij in het verhalen van de schade. Dit werkt voor alle partijen prettig, omdat er makkelijk en snel kan worden overlegd en er, met goedkeuring van beide partijen, informatie kan worden uitgewisseld.

Terug naar overzicht >>

Meer informatie

Voor meer informatie over onze dienstverlening, een vrijblijvend gesprek of advies kunt u contact opnemen met